Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2023 17:07:54
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět oznámení o výběru dodavatele

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - část 2


Přílohy
- rozhodnutí zadavatele část 3.pdf (48.68 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby