Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Termokamery pro modernizaci předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy I. – II.
above-the-threshold Awarded 09.05.2019 10.06.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "služby technické podpory "
small-scale public contract Awarded 09.05.2019 16.05.2019 15:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Zpracování kompletní žádosti o poskytnutí podpory vč. Studie proveditelnosti v rámci Národního programu Životního prostředí"
small-scale public contract Awarded 09.05.2019 16.05.2019 14:00
ČZU - Interiérové vybavení objektu Auly
above-the-threshold Awarded 03.05.2019 20.05.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Vypracování dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení pro výstavbu nového Pavilonu bioekonomiky a biometeriálů FLD"
small-scale public contract Awarded 29.04.2019 06.05.2019 09:00
IT vybavení pro projekty OP VVV FLD ČZU 2
above-the-threshold Awarded 26.04.2019 23.05.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "zpracování provozně dispoziční studie - variantní řešení prostor budovy ČZU v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, objekt A v rozsahu 1. PP – 5. NP, z hlediska provozního, stavebního, architektonického"
small-scale public contract Awarded 16.04.2019 23.04.2019 09:00
Zajištění služeb cloud computingu pro projekt EVA 4.0
above-the-threshold Awarded 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Softwarové licence a související služby pro osobní počítače, servery a uživatele
above-the-threshold Awarded 04.04.2019 06.05.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Zajištění jazykového kurzu"
small-scale public contract Awarded 03.04.2019 10.04.2019 15:00
Modernizace síťové konektivity LAN
above-the-threshold Awarded 19.03.2019 13.05.2019 09:00
Licence a služby Micro Focus - Identity Management
below-the-threshold Awarded 12.03.2019 28.03.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Stavební úpravy v 1. pp budovy FAPPZ B, místnost 016, aeál ČZU"
above-the-threshold Awarded 08.03.2019 15.03.2019 10:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Přestavba zázemí pro provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP"
small-scale public contract Awarded 27.02.2019 06.03.2019 14:00
Pořízení vozidel na operativní leasing pro ČZU
below-the-threshold Awarded 23.01.2019 08.02.2019 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016