Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP - III.
above-the-threshold Receipt of tenders 27.07.2021 30.08.2021 09:00
Dentální jednotka pro použití ve veterinární praxi
small-scale public contract Receipt of tenders 26.07.2021 09.08.2021 10:00
Biochemický analyzátor se stanicí pro diagnostiku a hematologický analyzátor
small-scale public contract Receipt of tenders 26.07.2021 09.08.2021 10:00
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP - II.
above-the-threshold Receipt of tenders 22.07.2021 23.08.2021 09:00
Kostní denzitometr využívající technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA - II.
below-the-threshold Receipt of tenders 12.07.2021 04.08.2021 09:00
Norway spruce 50K array genotyping
below-the-threshold Receipt of tenders 02.07.2021 06.08.2021 09:00
Technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 22.06.2021 23.08.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016