Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Interiérové vybavení do VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 01.04.2021 03.05.2021 09:00
Stavební úpravy laboratoře EVA L047 pro hmotnostní spektrometr s poměrem izotopů (IRMS)
small-scale public contract Receipt of tenders 01.04.2021 13.04.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
small-scale public contract Receipt of tenders 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Kostní denzitometr využívající technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA
below-the-threshold Receipt of tenders 30.03.2021 27.04.2021 09:00
Vybavení sladovny VCZZP
below-the-threshold Receipt of tenders 26.03.2021 22.04.2021 09:00
Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 19.03.2021 19.04.2021 09:00
AV technika do VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 12.03.2021 12.04.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016