Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uveřejnění kupní smlouvy na "3D mapy kampusu ČZU – RAW skenování, SW, HW, grafickou úpravu"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 17.04.2024 11:00
Poskytování služeb v oblasti programování virtuálních učeben
podlimitní Zadáno 08.04.2024 22.04.2024 09:00
Poskytování služeb v oblasti programování skript
nadlimitní Zadáno 08.04.2024 22.04.2024 09:00
Uveřejnění smlouvy "ČZU-Kolej F-Prostory pro studenty se specifickými potřebami a zlepšení tepelně technických parametrů Pavilonu A"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2024 11.04.2024 10:00
Uveřejnění smlouvy o dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2024 11.04.2024 10:00
Dodávka IT zařízení 4/24
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2024 16.04.2024 12:00
Uveřejnění Smlouvy o dílo "Hodnocení deseti mokřadů:vliv bobrů na ekosystémy říční krajiny"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 28.03.2024 09:00
Uveřejnění smlouvy_„KaM ČZU – kolej EF - nábytkové kontejnery"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 28.03.2024 07:00
Dodávka IT zařízení pro projekt Ph.D. Infra – TF a FTZ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 02.04.2024 09:00
Dodávka mixéru pro velkoobjemovou emulzifikaci pro laboratoře FAPPZ
nadlimitní Zadáno 20.03.2024 22.04.2024 09:00
Dodávka IT zařízení pro TF
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2024 02.04.2024 12:00
Dodávka laboratorní jednotky pulzního elektrického pole pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ
nadlimitní Vyhodnoceno 13.03.2024 13.05.2024 09:00
Optimalizace parkovacího systému v areálu ČZU
podlimitní Zadáno 12.03.2024 02.04.2024 09:00
ČZU – audit procesů, hodnocení zaměstnanců a zhodnocení kompetencí managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 19.03.2024 09:00
Sestava na analýzu PFAS (Per- a polyfluoroalkylované látky) - II.
nadlimitní Zadáno 04.03.2024 05.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››