Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na dodávky serverové infrastruktury a síťových prvků – II.
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 22:21:00
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 658_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (226.67 KB)