Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO IT VYBAVENÍ 19.06.2020 31.07.2050 Implemented
Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU 18.06.2020 31.12.2050 Implemented