Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba budovy Fakulty životního prostředí. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu FŽP I. Obě budovy budou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt bude mít 6 podlaží – 3 nadzemní a 3 podzemní. Střecha bude plochá s intenzivním travnatým povrchem. Na střeše je technologická nástavba se šikmou střechou s mírným sedlovým sklonem. Na severní fasádě budou vertikální zahrady tvořené plastovými truhlíky, které budou přímo zavěšené na ocelové konstrukci kotvené přes kontaktní zateplovací systém přímo do nosné části budovy. Projekt řeší venkovní akumulaci, úpravu a distribuci dešťových a šedých odpadních vod, které vyprodukuje navrhovaný objekt FŽP III. Ve východní části před novým objektem je navržen mokřadní biotop s kořenovým filtrem.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Pokyny pro stažení resp. otevření přílohy č. 4 (použití samorozbalovacího archivu):
1) všechny složky přílohy č. 4 musí být staženy do jednoho adresáře (tj. všech 10 složek)
2) klikněte na soubor 476_Příloha č. 4 – Projektová dokumentace.exe
3) zvolte adresář, kam bude zaarchivovaná složka rozbalena
V případě potíží nainstalujte program 7-zip (https://www.7-zip.org/download.html)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.03.2021 09:00
Datum zahájení: 21.01.2021 15:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: