Veřejná zakázka: Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1432
Systémové číslo: P21V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 476
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-012648
Na základě předběžného oznámení:
Dostavba fakulty životního prostředí-FŽP III.
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba budovy Fakulty životního prostředí. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu FŽP I. Obě budovy budou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt bude mít 6 podlaží - 3 nadzemní a 3 podzemní. Střecha bude plochá s intenzivním travnatým povrchem. Na střeše je technologická nástavba se šikmou střechou s mírným sedlovým sklonem. Na severní fasádě budou vertikální zahrady tvořené plastovými truhlíky, které budou přímo zavěšené na ocelové konstrukci kotvené přes kontaktní zateplovací systém přímo do nosné části budovy. Projekt řeší venkovní akumulaci, úpravu a distribuci dešťových a šedých odpadních vod, které vyprodukuje navrhovaný objekt FŽP III. Ve východní části před novým objektem je navržen mokřadní biotop s kořenovým filtrem.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Pokyny pro stažení resp. otevření přílohy č. 4 (použití samorozbalovacího archivu):
1) všechny složky přílohy č. 4 musí být staženy do jednoho adresáře (tj. všech 10 složek)
2) klikněte na soubor 476_Příloha č. 4 – Projektová dokumentace.exe
3) zvolte adresář, kam bude zaarchivovaná složka rozbalena
V případě potíží nainstalujte program 7-zip (https://www.7-zip.org/download.html)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 250 152 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Právní oddělení ČZU
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky