Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin, tedy zařízení umožňujícího měřit vzestupný proud vody proudící v xylémové části kmene/větví, vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho případného příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.06.2021 10:00
Datum zahájení: 25.05.2021 11:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: