Veřejná zakázka: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1499
Systémové číslo: P21V00000077
Datum zahájení: 25.05.2021
Nabídku podat do: 15.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin, tedy zařízení umožňujícího měřit vzestupný proud vody proudící v xylémové části kmene/větví, vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho případného příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 216 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky