Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Iontově výměnná chromatografie ke speciaci toxických forem kovů
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 27.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016