Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kloubového nakladače
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 29.04.2021 09:00
Interiérové vybavení do VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 03.05.2021 09:00
Stavební úpravy laboratoře EVA L047 pro hmotnostní spektrometr s poměrem izotopů (IRMS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 20.04.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Kostní denzitometr využívající technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 27.04.2021 09:00
Vybavení sladovny VCZZP
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 22.04.2021 09:00
Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2021 19.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016