Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka licencí IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.02.2024 11.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016