Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ČZU – Revitalizace Auly
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2017 26.01.2018 10:00
Elektronická spisová služba (ESS) včetně servisní podpory
nadlimitní Hodnocení 09.11.2017 29.11.2017 14:00
Stavba High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2017 13.12.2017 14:00
Dodávka rašeliny balené do transportních obalů typu BIG BAG pro středisko okrasných a lesních školek ČZU ŠLP na rok 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2017 06.11.2017 11:00
Páteřní prvky sítě LAN ČZU
nadlimitní Hodnocení 24.10.2017 24.11.2017 13:00
ČZU – nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce (2017)
nadlimitní Hodnocení 04.09.2017 05.10.2017 13:00
VZMR dodávka elektrické energie, sdružení zadavatelů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2017 01.09.2017 10:00
Stanovení stabilních izotopů ve vodě, obsahu prvků ve výluzích sedimentů a organizmů a stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2017 19.04.2017 12:00
všechny zakázky