Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní roboty
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 03.05.2024 09:00
Dodávka mixéru pro velkoobjemovou emulzifikaci pro laboratoře FAPPZ
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2024 22.04.2024 09:00
Dodávka laboratorní jednotky pulzního elektrického pole pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2024 13.05.2024 09:00
Optimalizace parkovacího systému v areálu ČZU
podlimitní Hodnocení 12.03.2024 02.04.2024 09:00
Sestava na analýzu PFAS (Per- a polyfluoroalkylované látky) - II.
nadlimitní Hodnocení 04.03.2024 05.04.2024 09:00
Základní přístrojové vybavení pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2024 02.04.2024 09:00
Hydraulický žlab s pohyblivým dnem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2024 12.02.2024 09:00
Provádění ochrany proti škůdcům v prostorách KaM ČZU - III.
nadlimitní Hodnocení 11.01.2024 12.02.2024 09:00
Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva
nadlimitní Vyhodnoceno 05.01.2024 16.02.2024 11:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Rekonstrukce části interiéru výzkumné stanice FAPPZ, Červený Újezd"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 05.09.2023 13:00
Poskytování služeb pro Okrasné školky Jevany
podlimitní Vyhodnoceno 05.03.2023 21.03.2023 12:00
Poskytování služeb pro Lesní školku Louňovice
podlimitní Vyhodnoceno 05.03.2023 21.03.2023 12:00
Poskytování služeb pro Středisko dřevařské výroby
podlimitní Vyhodnoceno 05.03.2023 21.03.2023 12:00
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU
nadlimitní Vyhodnoceno 12.01.2023 15.02.2023 12:00
Uveřejnění smlouvy "NOVOSTAVBA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ V AREÁLU AMÁLIE"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2022 05.05.2022 10:00
všechny zakázky