Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka fototechniky a drobné optické techniky pro FAPPZ ČZU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 09.05.2018 10:00
Dodávka termocyklerů pro FAPPZ ČZU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 09.05.2018 10:00
Dodávka traktoru pro variabilní využití v zahradnickém provozu na Demonstrační a výzkumné stanici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 09.05.2018 10:00
Pořízení Ramanovy spektroskopické techniky – II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 09.05.2018 10:00
Dermoplastické preparáty a kostry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 02.05.2018 10:00
Laserové a ultrazvukové sestavy pro měření úhlů a vzdáleností na lesních výzkumných plochách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 02.05.2018 10:00
TDS pro stavbu pavilonu tropického zemědělství ČZU
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávka dendrometrických lesnických pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Dodávka rentgenového analyzátoru ke stanovení totálního obsahu chemických prvků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Zařízení na statické a dynamické testování mechanických vlastností dřeva
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 04.05.2018 09:30
Mrazicí a chladicí boxy pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 04.05.2018 09:00
Laboratoř tekutinových mechanismů
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2018 03.05.2018 13:00
Laboratoř technických předmětů
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2018 18.05.2018 09:00
MODERNIZACE KONGRESOVÉHO SÁLU STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA
podlimitní Hodnocení 09.04.2018 25.04.2018 10:00
Vybavení interiéru laboratoří FLD pro projekt EVA 4.0
nadlimitní Hodnocení 04.04.2018 23.04.2018 14:30
všechny zakázky