Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroje pro přípravu mikroskopických preparátů
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2020 14.09.2020 09:00
Zařízení výfukových plynů
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2020 10.08.2020 09:00
Dodávka rozšíření dynamicky škálovatelného výpočetního clusteru a úložné kapacity
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 24.08.2020 09:00
FLD_Dodávka dendrometrických přístrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 28.07.2020 10:00
Zařízení pro garážové vybavení – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 04.08.2020 09:00
Systém pro etologické a epigenetické analýzy - III.
podlimitní Vyhodnoceno 07.07.2020 23.07.2020 09:00
FLD_Dodávka Georadaru
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.07.2020 20.07.2020 10:00
Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 13.08.2020 09:00
IT technika do PTZ
nadlimitní Hodnocení 18.06.2020 22.07.2020 09:00
Welcome centre ČZU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 30.06.2020 15:00
Servis Přístupového systému IDSIMA4-PRO
podlimitní Hodnocení 17.06.2020 13.07.2020 09:00
Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD
nadlimitní Hodnocení 11.06.2020 30.06.2020 09:00
Přístrojové vybavení pro výukové laboratoře FTZ pro sušení potravin a pro Real-Time PCR
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2020 15.07.2020 09:00
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
nadlimitní Vyhodnoceno 20.05.2020 22.06.2020 12:00
Mobilní přístroj pro měření emisí pevných částic (PEMS) vozidlových spalovacích motorů
podlimitní Hodnocení 28.04.2020 25.05.2020 09:00
všechny zakázky