Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 22.06.2020 12:00
Dodávka kapalinového chromatografu s DAD, RI a FLD detektory
podlimitní Hodnocení 28.04.2020 25.05.2020 09:00
Mobilní přístroj pro měření emisí pevných částic (PEMS) vozidlových spalovacích motorů
podlimitní Hodnocení 28.04.2020 25.05.2020 09:00
Termite Gut Metagenomes Sequencing
podlimitní Hodnocení 27.04.2020 15.05.2020 09:00
Rámcová smlouva na dodávky měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře
nadlimitní Hodnocení 24.04.2020 07.05.2020 09:00
Laboratorní přístroje do PTZ
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2020 08.06.2020 09:00
Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU
nadlimitní Hodnocení 21.04.2020 14.05.2020 09:00
Dodávka kapičkové digitální PCR s příslušenstvím pro analýzy DNA/RNA molekul
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2020 04.06.2020 09:00
Iontově výměnná chromatografie ke speciaci toxických forem kovů
nadlimitní Vyhodnoceno 25.03.2020 27.04.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka osvětlení a klimatizační jednotky pro pěstební místnost včetně instalace"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2020 30.03.2020 12:00
Tvorba a instalace střešních a závlahových konstrukčních systémů na stromy
podlimitní Hodnocení 04.03.2020 20.03.2020 09:00
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
nadlimitní Vyhodnoceno 14.02.2020 26.03.2020 09:00
Meta-Barcoding of microbial communities
podlimitní Hodnocení 04.02.2020 20.02.2020 09:00
Dodávka přístupových bodů bezdrátové sítě Wi-Fi pro koleje
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2019 02.12.2019 09:00
Interiéry do PTZ
nadlimitní Hodnocení 21.10.2019 21.11.2019 09:00
všechny zakázky