Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kloubového nakladače
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 29.04.2021 09:00
Interiérové vybavení do VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 03.05.2021 09:00
Stavební úpravy laboratoře EVA L047 pro hmotnostní spektrometr s poměrem izotopů (IRMS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 20.04.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Kostní denzitometr využívající technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 27.04.2021 09:00
Vybavení sladovny VCZZP
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 22.04.2021 09:00
Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2021 19.04.2021 09:00
Dodávka velkoformátového skeneru a velkoformátového plotru
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 29.03.2021 10:00
AV technika do VCZZP
nadlimitní Hodnocení 12.03.2021 12.04.2021 09:00
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
podlimitní Hodnocení 05.03.2021 26.03.2021 09:00
Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP
nadlimitní Hodnocení 15.02.2021 19.03.2021 09:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II.
nadlimitní Hodnocení 12.02.2021 18.03.2021 09:00
Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
nadlimitní Hodnocení 09.02.2021 15.03.2021 09:00
Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
nadlimitní Hodnocení 21.01.2021 31.03.2021 09:00
Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
podlimitní Hodnocení 17.12.2020 26.01.2021 09:00
všechny zakázky