Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP – II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 16.07.2021 09:00
Modernizace vybavení laboratoří PEF - IoT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 28.06.2021 09:00
Dodávka bezpilotního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 07.07.2021 09:00
Vybavení moštárny VCZZP - II.
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2021 24.06.2021 09:00
Stavební úpravy laboratoře EVA L047 pro hmotnostní spektrometr s poměrem izotopů (IRMS) - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2021 11.06.2021 09:00
Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 15.06.2021 10:00
Aktivní prvky IT do VCZZP
nadlimitní Hodnocení 06.05.2021 07.06.2021 09:00
Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 14.05.2021 12:00
STACIONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÝ SYSTÉM VČETNĚ SOND A PŘÍSLUŠENSTVÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2021 14.05.2021 12:00
Technologie zpracování chmele a výroby piva do VCZZP - II.
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 17.05.2021 09:00
Technologie zpracování ovoce do VCZZP
podlimitní Hodnocení 20.04.2021 13.05.2021 09:00
Interiérové vybavení do VCZZP
nadlimitní Hodnocení 01.04.2021 06.05.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
podlimitní Hodnocení 05.03.2021 26.03.2021 09:00
všechny zakázky