Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 09:00
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2021 22.03.2021 09:00
Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2021 19.03.2021 09:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II.
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2021 18.03.2021 09:00
Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 15.03.2021 09:00
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2021 25.03.2021 09:00
Genetic evaluation based on genomic data
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2021 10.02.2021 10:00
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
nadlimitní Hodnocení 04.01.2021 20.01.2021 09:00
Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
podlimitní Hodnocení 17.12.2020 26.01.2021 09:00
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
nadlimitní Hodnocení 29.11.2020 04.01.2021 12:00
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ – 17 - 16_019 - II.
podlimitní Hodnocení 27.11.2020 16.12.2020 09:00
Stavební úpravy hájenky v Louňovicích, objektu č.p. 55 v k.ú. Louňovice + ČOV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2020 18.11.2020 12:00
Rámcová dohoda – Microsoft 365 Intranet ČZU
nadlimitní Hodnocení 05.10.2020 09.11.2020 09:00
Dodávka síťových prvků LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 20.10.2020 10:00
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
nadlimitní Hodnocení 25.09.2020 28.12.2020 14:00
všechny zakázky