Veřejná zakázka: Část 1: dodávka elektřiny (silové energie) v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1 560 MWh

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1098
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: dodávka elektřiny (silové energie) v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1 560 MWh

Stručný popis předmětu:
3 odběrná místa, dle specifikace stávajících odběrných míst zadavatele uvedených v přílohách této zadávací dokumentace, v oblasti, kde distribuci elektrické energie provádí společnost ČEZ Distribuce, a.s. Termín plnění zakázky pro 1. část: smlouva na dobu určitou v délce trvání smlouvy 12 měsíců od 01.07.2019 do 30.06.2020 pro odběrná místa zadavatele.


Předpokládaná hodnota

  • 2 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy