Public contract: Laboratorní centrifuga

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1109
System number: P19V00000174
Date of commence: 25.06.2019
Tender submit to: 12.07.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Laboratorní centrifuga
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení přístroje pro přípravu vzorků pro účely výuky molekulárních a histologických analýz krve živočichů, tkání apod., tj. dodávka 1 ks stolní chlazené centrifugy s 5 rotory vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava centrifugy a rotorů na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 170 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Department name: Externisté
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links

Contract performance