Veřejná zakázka: Část 2 zakázky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1263
Jedná se o část veřejné zakázky: Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 zakázky

Stručný popis předmětu:
poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 50 let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu do 1,10 m3, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů
do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele
je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; při plnění předmětu části 2 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby ŠLP soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 15.000 m3 za dobu trvání zakázky. Dále shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 12.000 m3 za dobu trvání zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • 5 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj
  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Praha-východ

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy