Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1402
Jedná se o část veřejné zakázky: Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 50 let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,40 do 1,20 m3 včetně, odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; při plnění předmětu části 2 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby ŠLP soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 9.000 m3 za dobu trvání zakázky Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo (OM)v předpokládaném celkovém objemu 7.200 m3 za dobu trvání zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • 3 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj
  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Praha-východ

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy