Public contract: Část 2

Information about lot

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1402
This is the lot of a public contract: Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Title and subject description

  • Title: Část 2

Brief subject description:
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 50 let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,40 do 1,20 m3 včetně, odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; při plnění předmětu části 2 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby ŠLP soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 9.000 m3 za dobu trvání zakázky Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo (OM)v předpokládaném celkovém objemu 7.200 m3 za dobu trvání zakázky.


Estimated value

  • 3 000 000 Kč without VAT

Place of performance

  • Středočeský kraj
  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Praha-východ

Object items

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses