Public contract: Dodávka prototypu barokomory - opakované řízení

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1610
System number: P21V00000189
Date of commence: 18.10.2021
Tender submit to: 29.10.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka prototypu barokomory - opakované řízení
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení prototypu barokomory pro studium vlivu atmosférického (= barometrického) tlaku a jeho změn na chování a fyziologii listožravého hmyzu a hostitelských druhů dřevin, vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména kompletní technická dokumentace, vč. bezpečnostní a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce, záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 395 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Externisté
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance