Veřejná zakázka: Část a. Obnova lesního prostředí a ekosystémových služeb po velkoplošné kůrovcové kalamitě v PLO 16 formou síje a výsadby druhově pestrých lesních porostů a realizací vodozadržných opatření

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1773
Jedná se o část veřejné zakázky: Založení výzkumných ploch obnovy lesa

Název a popis předmětu

  • Název: Část a. Obnova lesního prostředí a ekosystémových služeb po velkoplošné kůrovcové kalamitě v PLO 16 formou síje a výsadby druhově pestrých lesních porostů a realizací vodozadržných opatření

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části je založení výzkumných ploch obnovy lesního prostředí a ekosystémových služeb po velkoplošné kůrovcové kalamitě v přírodní lesní oblasti Českomoravská vrchovina (PLO 16) formou síje a výsadby druhově pestrých lesních porostů a realizací vodozadržných opatření.


Předpokládaná hodnota

  • 3 640 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky