Veřejná zakázka: Část b. Obnova lesního prostředí a ekosystémových služeb po kůrovcové kalamitě v PLO 16 formou výsadby druhově pestrých lesních porostů s výrazným využitím přirozené sukcese a realizací vodozadržných opatření

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1774
Jedná se o část veřejné zakázky: Založení výzkumných ploch obnovy lesa

Název a popis předmětu

  • Název: Část b. Obnova lesního prostředí a ekosystémových služeb po kůrovcové kalamitě v PLO 16 formou výsadby druhově pestrých lesních porostů s výrazným využitím přirozené sukcese a realizací vodozadržných opatření

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části je založení výzkumných ploch obnovy lesního prostředí a ekosystémových služeb po kůrovcové kalamitě v přírodní lesní oblasti Českomoravská vrchovina (PLO 16) formou výsadby druhově pestrých lesních porostů dle požadavků zadavatele s výrazným využitím přirozené sukcese a realizace vodozadržných opatření.


Předpokládaná hodnota

  • 1 680 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky