Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1934
Jedná se o část veřejné zakázky: Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií strojní těžba stromů jednotlivým výběrem i plošnou sečí v porostech věku do 60 let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,05 do 0,49 m3 včetně, odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, odřezání kořenových náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na OM podle sortimentů; při plnění předmětu části 1 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 4 cm b.k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby Lesů ČZU soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 8.000 m3 za dobu trvání zakázky. Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 1.920 m3 za dobu trvání zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Praha-východ

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy