Veřejná zakázka: Část 3

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1936
Jedná se o část veřejné zakázky: Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 pro Lesy ČZU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad
80 let, s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,80 m3 včetně a větší, odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, odřezání kořenových náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; při plnění předmětu části 3 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby Lesů ČZU soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 13.000 m3 za dobu trvání zakázky. Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 10.400 m3 za dobu trvání zakázky. Intenzitu těžby (m3/měsíc) a počet nasazení harvestorových uzlů stanovuje zadavatel (zadávací list).


Předpokládaná hodnota

  • 3 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Praha-východ

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy