Public contract: Provádění ochrany proti škůdcům v prostorách KaM ČZU - III.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2180
System number: P24V00000004
Contracting authority registration number: 756
File number: SZ CZUCZU/00431/2024
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-002368
Date of commence: 11.01.2024
Tender submit to: 12.02.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provádění ochrany proti škůdcům v prostorách KaM ČZU - III.
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění speciální ochranné dezinsekce, dezinfekce a deratizace ve smyslu § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a to v rozsahu dle specifikace ochrany proti škůdcům obsažené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 7 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance