Veřejná zakázka: Projektové a inženýrské služby pro ČZU „Pavilon FTZ“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 420
Systémové číslo: P16V00000019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2016
Nabídku podat do: 11.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektové a inženýrské služby pro ČZU „Pavilon FTZ“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, zpracované v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to pro výstavbu objektu „Pavilon FTZ“ (dále jen „Stavba“). Odhadované náklady stavby jsou ve výši 200 mil. Kč bez DPH. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie (dále jen „Studie“) a dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“), zpracované společností Architekti DRNH s.r.o., se sídlem Průchodní 2, Brno, PSČ 602 00, IČO 26266971. Studie a DUR mimo návrh Stavby (nové budovy Fakulty tropického zemědělství) obsahují také návrh tropického skleníku, který však není předmětem této veřejné zakázky.
Součástí předmětu plnění je vykonávání inženýrské činnosti v souvislosti a součinnost zadavateli při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby.
Součástí předmětu plnění je dále provádění autorského dozoru při realizaci Stavby na základě vypracovaných projektových dokumentací až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu Stavby a vypracování závěrečné zprávy pro závěrečné hodnocení akce.
Vypracování obou stupňů projektových dokumentací, které jsou předmětem této veřejné zakázky, podléhá autorskému dozoru autora Studie a DUR.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky