Veřejná zakázka: Scanování UVA helikoptérou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 961
Systémové číslo VZ: P19V00000026
Datum zahájení: 25.01.2019
Nabídku podat do: 04.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Scanování UVA helikoptérou
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je služba spočívající v zajištění scanování vybrané plochy prostřednictvím UVA helikoptéry a předání výsledků scanování ve sjednaných lhůtách a formátech zadavateli. Předmětem plnění je tak nejen zajištění samotného scanování, ale rovněž zajištění UVA helikoptéry, prostřednictvím které bude scanování realizováno. Zadavateli budou předány výsledky scanování, veškeré činnosti spojené se samotným scanováním zajistí dodavatel. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 1 – Závazném vzoru smlouvy a v příloze č. 2 – Specifikaci předmětu plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky