Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze
Odesílatel Jaroslava Malcová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2017 13:41:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_1.pdf (604.13 KB)
- Přeložení stávajících technologií při rekonstrukce serverovny ČZU final_sign.pdf (1.21 MB)