Veřejná zakázka: Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 505
Systémové číslo VZ: P17V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 999301
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2017
Nabídku podat do: 11.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „ Stavební rekonstrukce serverovny ČZÚ v Praze“ spočívající ve stavebních úpravách v 1. NP budovy „C“ studentských kolejí nacházející se v kampusu České zemědělské univerzity, Kamýcká 1068, Praha 6 a přilehlých venkovních ploch v areálu kampusu. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 1-1 a 1-2, projektová dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 3-1 a 3-2 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 5-1 a 5-2 zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na charakter plnění veřejné zakázky rozdělil tuto zakázku na dvě části, a to:

Část 1 – projekt stavební, ZTI, projekt Infrastruktura serverovny - silnoproud, projekt SHZ

Část 2 – projekt chlazení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy