Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Welcome centre ČZU
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2020 18:46:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 497_VZMR_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (614.35 KB)
- Přílohy.zip (13.67 MB)