Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2020 17:07:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 489_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (590.15 KB)
- 489_Příloha č. 5_Soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr_UPRAVENÝ_2.xlsx (434.00 KB)
- 19-008-Technicka zprava-R01.pdf (251.31 KB)
- D14d-PR04-Pud_UT-SOUSEDNÍ OBJEKT.pdf (634.00 KB)
- D14d-PR05-podelny profil.pdf (694.06 KB)
- D14d-PR08-SpecMt.pdf (33.56 KB)