Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 18:25:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- 463_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (289.44 KB)
- 463_Příloha č. 1 smlouvy_Smluvní podmínky_UPRAVENÉ.pdf (331.98 KB)
- 463_Příloha č. 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé etapy_UPRAVENÉ.zip (8.92 MB)