Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 14:14:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (306.26 KB)
- Přílohy.zip (2.96 MB)
- 476_Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_5_2_2021.xlsx (2.52 MB)