Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 09:10:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V předchozím vysvětlení bohužel nebyl vlivem technické chyby při zipování souboru obsažen upravený výkaz výměr. Tento tedy přikládám nyní.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová


Přílohy
- Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_19_2_2021.xlsx (2.54 MB)