Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2021 20:24:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace IX.pdf (289.70 KB)
- přílohy.zip (6.27 MB)