Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 21:13:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- přílohy.zip (3.69 MB)
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace X.pdf (372.19 KB)