Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 16:47:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Váš dotaz byl podán již po lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel se jím tedy nebude zabývat.


S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze