Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)
Odesílatel Marcela Sedláčková
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 15:42:25
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Byla provedena oprava dokumentu Příloha č.4_Čestné prohlášení_Inhalační narkotizační přístroj a vložen platný vzor pro 2021.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (429.84 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (429.84 KB)