Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin
Odesílatel Magdaléna Bičová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 11:29:38
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_Zařízení_transpirační proud_060.pdf (263.57 KB)
- Příloha č.1_Návrh kupní smlouvy_Zařízení_transpirační proud_060_Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.doc (108.00 KB)