Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka laboratorních potřeb a spotřebního materiálu
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2021 16:31:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I

viz přílohy


Přílohy
- 574_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (253.40 KB)
- 574_UPRAVENÁ Příloha č. 4_Specifikace plnění - kalkulační model.xlsx (124.71 KB)