Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FLD_Dodávka geodetických přístrojů
Odesílatel Magdaléna Bičová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 18:25:55
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_Geodet. přístroje_067.pdf (243.11 KB)
- Příloha č.2_Technická_specifikace_Geodet. přístroje_část B_067_Vysvětlení ZD č. 1.doc (53.50 KB)