Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 16:00:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace III

viz příloha


Přílohy
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace_III.pdf (295.24 KB)
- 548_Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx (2.51 MB)
- 548_Příloha č. 2 - Upravená smlouva o dílo.pdf (281.99 KB)