Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 14:42:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. X

viz příloha


Přílohy
- 548_Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx (2.51 MB)
- 548_Příloha č. 2 - Technická zpráva ZS nástavba koleje G CZU_2020-01-02.docx (209.73 KB)
- 548_Příloha č. 3 - Výkresy ZS nástavba koleje G CZU_2020-01-02.pdf (3.02 MB)
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace X.pdf (278.59 KB)