Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2022 16:12:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace III

viz příloha


Přílohy
- 647_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (245.67 KB)
- 647_Příloha č. 1 - Soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr_UPRAVENÝ.xlsx (258.92 KB)