Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií
Odesílatel Alena Najmanová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2022 17:23:32
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané pod názvem "Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií". Zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele u této VZMR.
S pozdravem
Alena Najmanová