Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava hájenky Vyžlovka čp. 76
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2022 16:30:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost obsahuje dotazy ke specifikaci některých položek výkazu výměr. Odpovědi zadavatele s uvedením konkrétních hodnot jsou obsaženy v připojeném souboru.
Ing. Jiří Neuhöfer, správní náměstek


Přílohy
- žádost o vysvětlení nabídky Miramid - odpovědi zadavatele.pdf (216.83 KB)
- žádost o vysvětlení nabídky Miramid - odpovědi zadavatele.pdf (216.83 KB)

Původní zpráva

Datum 24.11.2022 14:30:25
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze vám zasíláme žádost o vysvětlení ZD.
Předem děkujeme za odpověď.
S pozdravem Fecko


Přílohy
Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace.pdf (403.26 KB)