Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2022 10:00:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace I

viz příloha


Přílohy
- 678_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (209.15 KB)